องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม

องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร

หลายคนพอเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพิ่มขึ้น รู้จักวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆแล้ว ก็เริ่มที่จะอยากรู้อยากทำความเข้าใจมากขึ้นไปอีกว่า องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร นั้นมีองค์กรไหนบ้างทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษ มลภาวะทางอากาศ พวกฝุ่น พวกทรัพยากรที่หาเจอใหม่ ทรัพยากรที่ใกล้จะหมดไป เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีองค์กรสำคัญๆไหนบ้างที่มีความโดดเด่น

1.โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP): UNEP เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่ประสานงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

2.กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF): WWF เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สัตว์ป่า การคุ้มครองที่อยู่อาศัย  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ส่งเสริมการเกษตร ป่าไม้อย่างยั่งยืน และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.กรีนพีซ : กรีนพีซเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่เป็นที่รู้จักในเรื่องการรณรงค์ดำเนินการโดยตรงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พวกเขามุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า การจับปลามากเกินไป และมลพิษทางอากาศ

4.Environmental Protection Agency (EPA): EPA เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พัฒนา/บังคับใช้กฎระเบียบ ดำเนินการวิจัย พร้อมกับจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

5.National Parks Conservation Association (NPCA): NPCA เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของอเมริกา ที่อุทิศตนเพื่อการปกป้อง และปรับปรุงระบบอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา พวกเขาทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ ไปพร้อมๆกับรักษาวัฒนธรรมของอุทยานแห่งชาติ ที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

6.International Union for Conservation of Nature (IUCN): IUCN เป็นองค์กรระดับโลกที่รวบรวมรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มาพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เผยแพร่บัญชีแดงของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม อีกทั้งยังกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับพื้นที่คุ้มครองด้วย

7.The Nature Conservancy: The Nature Conservancy เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ที่ดินและน้ำเป็นหลัก ทำงานเพื่อปกป้องผืนดิน ผืนน้ำที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยา ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น รัฐบาล ให้ช่วยเหลือกันจนถึงทุกวันนี้

8.Global Green Growth Institute (GGGI): GGGI เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ส่งเสริมการเติบโตสีเขียว ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุมซึ่งส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม ช่วยประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินกลยุทธ์ ดำเนินนโยบายการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9.องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO): FAO เป็นหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติ ที่เป็นผู้นำความพยายามระดับนานาชาติในการขจัดความอดอยาก ปรับปรุงการเกษตร และรับรองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ เช่น การทำฟาร์มแบบยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร หรือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

10.World Resources Institute (WRI): WRI เป็นองค์กรวิจัยระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการวิจัย พัฒนาโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจะทำงานร่วมกับรัฐบาล ธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วน